เข้าร่วมกลุ่มคนเล่น Robloxเข้าร่วม

Roblox ออกกฏใหม่ในการใช้ชื่อและโลโก้ของ Roblox

0

เป็นเรื่องธรรมดาที่คนในสังเกมใดๆ จะนำโลโก้หรือชื่อเกมที่ชอบมาใช้ในในผลงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือองค์ประกอบในวิดีโอ เพื่อแสดงถึงความชอบหรือให้ผู้อื่นรู้ว่าสิ่งนั้นเกี่ยวกับอะไร แต่สิ่งที่ดูเป็นเรื่องปกตินี้ คุณอาจจะไม่สามารถทำได้อีกแล้วใน Roblox

การนำสิ่งที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Roblox ไปใช้ในผลงานต่างๆ จะไม่สามารถทำได้แบบเดิมอีกต่อไปแล้ว ในตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2022 เป็นต้นไป เนื่องจากกฏใหม่ของ Roblox ที่ควบคุมด้านการนำโลโก้และชื่อของ Roblox ไปใช้งาน Roblox Name and Logo - Community Usage Guidelines ได้ถูกอัปเดตใหม่ เพิ่มข้อกำหนดต่างๆ ในการใช้งานสิ่งที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Roblox ลงไป

ข้อกำหนดในการใช้งานโดยสรุป

● โลโก้อย่างเป็นทางการของ Roblox ไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปใช้เป็นส่วนประกอบในผลงานใดๆได้ หากผู้ที่จะนำไปใช้ไม่ใช่ Roblox Stars Influencer Program และ พาร์ทเนอร์ที่ถูกเลือกของ Roblox

● ชื่อของ Roblox หรือชื่ออื่นๆที่คล้ายคลึงกันอย่างเช่น Blox ไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปใช้เป็นชื่อของ Experience นับตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2022 เป็นต้นไป ส่วน Experience ที่มีคำเหล่านั้นในชื่อก่อนอยู่แล้ว จะยังสามารถใช้ชื่อเดิมได้ตามปกติ

● ชื่อของ Roblox หรือชื่อใดๆที่คล้ายกับ Roblox, ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆของ Roblox, โลโก้, และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ รวมถึงตัวละครที่ใช้โครงสร้างจาก Classic Roblox Avatars ไม่ได้รับอนุญาตให้นำไปใช้งานเกี่ยวกับสินค้าที่จับต้องได้, เนื้อหาเชิงพาณิชย์ และการแจกจ่ายหรือการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ : ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้, บรรจุภัณฑ์, การจัดวางสินค้าขายปลีก, บริการ, NFT, ภาพยนตร์, โทรทัศน์, หนังสือ, การแสดงบนเวที หรือสวนสนุก) โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจาก Roblox

Classic Roblox Avatars :

ถึงจะไม่สามารถใช้โลโก้ทางการของ Roblox ได้ตามข้อบังคับใหม่ แต่ธุรกิจภายนอกของบุคคลที่สาม, แบรนด์ต่างๆ หรือ Experience ก็สามารถบอกให้ผู้อื่นรู้ได้ ว่าสิ่งที่ทำนั้นเกี่ยวกับ Roblox ด้วยการใช้โลโก้ On Roblox ประกอบในผลงานออนไลน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ ตราบใดที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้งานโลโก้ On Roblox ส่วนการนำไปใช้ในเพื่อส่งเสริมขายแบบออฟไลน์ใดๆ ( ป้ายบิลบอร์ด, ป้าย, ทีวี, สิ่งพิมพ์ ) จะต้องขออนุญาตจาก Roblox ก่อน

โลโก้ On Roblox :


แนวทางการใช้งานโลโก้ On Roblox

● ห้ามแก้ไขหรือดัดแปลงโลโก้

● ห้ามนำโลโก้ไปใช้ในสินค้าที่จับต้องได้

อย่างไรก็ตาม ข้อห้ามในการใช้สิ่งที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Roblox จะถูกยกเว้นหากนำไปใช้เพื่อด้านการศึกษา แต่ก็จะต้องส่งไปให้ Roblox ตรวจสอบก่อน และหนังสือใดๆที่สอนเกี่ยวกับการเขียนโค้ด หรือโปรแกรมบน Roblox จะสามารถใช้ชื่อของ Roblox ประกอบได้ ตราบใดที่ไม่ใช่คำแรกที่ปรากฏออกมา และหน้าปกมีป้ายกำกับว่าไม่ใช่หนังสือที่เป็นทางการ

สรุปสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้

● ห้ามใช้โลโก้ของ Roblox

● ห้ามแอบอ้างว่าได้การรับรองจาก Roblox

● ห้ามใช้ชื่อ โลโก้ ตราสัญลักษณ์ของ Roblox หรือ "Classic Roblox Avatars" ในเชิงพาณิชย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้, บรรจุภัณฑ์, การขายปลีก, NFT, ภาพยนตร์, โทรทัศน์, หนังสือ, การแสดงบนเวที หรือสวนสนุก โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Roblox

● ห้ามใช้ชื่อ "Roblox", "Blox" หรือชื่อใดๆ ที่คล้ายกับ Roblox เป็นชื่อ Experience ยกเว้นแต่ว่านั่นเป็นชื่อของ Experience ก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2022

● ใช้โลโก้ " On Roblox " แทนโลโก้ " Roblox " สำหรับการนำเสนอหรือโปรโมตใดๆ โดยปฏิบัติตามแนวทางการใช้งานโลโก้ On Roblox

ที่มาของการบังคับใช้กฏใหม่นี้ คาดว่ามาจากที่ Roblox ต้องการปกป้องสิทธิ์ของตัวเอง ในการถูกนำสิ่งที่เป็นลิขสิทธิ์ของ Roblox ไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม และป้องกันความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภค ในการเข้าใจผิดคิดว่าสื่อหรือสินค้าใดๆ ที่นำเครื่องหมายทางการค้าของ Roblox ไปใช้ ถูกสนับสนุนและรับรองโดย Roblox ทั้งหมด ซึ่งตามจริงแล้ว Roblox อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆด้วยเลย


แหล่งที่มา : Roblox Name and Logo - Community Usage Guidelines

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
แสดงความคิดเห็น
To Top